>>Privacyverklaring

www.wayooh.nl is onderdeel van Culinary management. 
Als je iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen uitvoeren en jij je pakketje in goede orde ontvangt. We zullen altijd zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan en bewaren deze gegevens veilig. In ons privacybeleid laten we je weten waarom we je persoonsgegevens nodig hebben en waarvoor wij deze gebruiken. Mocht je na het lezen van ons privacybeleid nog vragen hebben, stuur dan een mail naar: sandra@wayooh.nl.
Dit privacybeleid kan ten alle tijd gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid tref je op www.wayooh.nl Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet op deze pagina altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 december 2020.


Inhoudsopgave
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Wat zijn persoonsgegevens?
Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoe lang worden deze bewaard?
Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?
Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?
Vragen?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Culinary managment, gevestigd aan de Bemuurde Weerd O.Z. 10a te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die www.wayooh.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met www.wayooh.nl, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu zoals je naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of www.wayooh.nl klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je www.wayooh.nl bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met www.wayooh.nl, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt, lidmaatschap afsluit, een samenwerking aangaat en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice. In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoe lang worden deze bewaard?

– Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling.
Als je iets bestelt, een lidmaatschap afsluit of een samenwerking aangaat, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig.
Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.
De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

– Gegevens over jouw contact met de klantenservice
We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent.

– Nieuwsbrief
We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met je willen delen. We delen die graag via onze nieuwsbrief die je ontvangt in je mailbox. Als je ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij jou de nieuwsbrief mailen.

– Gepersonaliseerde advertenties
Wij kunnen je advertenties tonen op andere websites. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derde(n). Je surf, zoek-, en koopgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft. Wij doen dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie. Lees hier meer over cookies.

– Gegevens voor prijsvragen en acties
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie uit te kunnen voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming.

– Social media
Wij delen op social media zoals Instagram en Facebook winacties en interessante posts voor WAYOOH. Wanneer wij een post van jouw behaalde gerecht delen waarin jij WAYOOH! taggged, taggen wij de persoon op de foto hierin. Wij zullen hier altijd eerst jouw toestemming voor vragen. www.wayooh.nl krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.


Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

– Andere externe dienstverleners:
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende zaken. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen voor commerciële doeleinden. Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:
– het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
– het ondersteunen bij onze klantenservice;
– het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
– het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
– het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

– De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

– Alleen op jouw verzoek: met andere bedrijven
Als jij dat wilt, geven we je persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door, bijvoorbeeld als een van onze commerciële partners een aanbieding heeft voor klanten van www.wayooh.nl. Dit doen wij dan alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.


Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat de aankoop door klanten jonger dan 16 jaar alleen is toegestaan met toestemming van een ouder of voogd.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

– Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

– Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via sandra@wayooh.nl Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

– Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Wijzigingen kun je mailen aan sandra@wayooh.nl

– Recht om bezwaar te maken
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.

– Recht op beperking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je mailen aan sandra@wayooh.nl

– Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Dit recht kun je mailen aan sandra@wayooh.nl

– Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, stuur dan een mail aan sandra@wayooh.nl

 
Vragen?

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van ons privacy beleid kan je een e-mail sturen naar: sandra@wayooh.nl We helpen je graag.